POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Informații generale

În lumina dispozitiilor legale instituite de legislatia europeana si nationala societatea pe care o reprezentam se angajează să vă protejeze datele personale atunci când prelucrăm aceste date, raportat la obliectul nostru principal de activitate. Înainte de a ne trimite datele dumneavoastră personale, vă încurajăm să citiți această politică de confidentialitate termenii si conditiile pe care le cuprinde; acest document vă va oferi informații cu privire la modul în care societatea noastra procesează datele personale ca parte a procesului de furnizare a serviciilor noastre.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale “WEST GAL TOUR” S.R.L, cu sediul în Municipiul  Piatra Neamt, Strada Trotus, Numarul 2 Bis, Judetul Neamt, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.pensiuneagold.ro/(„Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Ce date personale colectăm si cum procesăm datele dumneavoastră personale?

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, “WEST GAL TOUR” S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul “WEST GAL TOUR” S.R.L, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, “WEST GAL TOUR” S.R.L va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de “WEST GAL TOUR” S.R.L, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, “WEST GAL TOUR” S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Societatea Comercială WEST GAL TOUR” S.R.L. cu sediul social in Piatra Neamt, Strada Trotus, Numarul 2 Bis, Judetul Neamt,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt cu numarul J27/166/2010 , CUI RO 26659634,  reprezentata legal prin domnul Isciuc Laurentiu Mihai – Administrator este un agent economic avand ca principal obiect de activitate CAEN ______- ___________________________________. Entitatea pe care ați contactat-o este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legatură cu dumneavoastră, ca parte a îndeplinirii activitatilor de prestate de societatea comerciala către/infavoarea dumneavoastră sau in legatura cu relatiile comerciale izvorate din orice acord comercial, intelegere sau orice alt raport juridic existent intre parti.

Când contactați Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L., vom procesa informațiile dumneavoastra, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de e-mail sau alte informatii in legatura cu documentele specifice intocmite de unitătile farmaceutice. Vă recomandăm să nu dezvăluți date personale sensibile, decat cele necesare desfasurarii raporturilor juridice existente intre parti, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. poate, de asemenea, să primească date personale referitoare la dumneavoastră de la alți operatori de date în scopul indeplinirii obligatiilor legale sau pentru indeplinirea obiectivelor stabilite de parti in baza raporturilor juridice existente intre ele precum si in scopul, prestarii, furnizării sau asistenței realizate de catre Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. prin intermediul activitatilor desfasurate conform obiectelor de activitate in favoarea dumneavoastră sau solicitări către sau de la dumneavoastră ca beneficiar final al unei anumite activităti sau prestatii in legatura si in concordanta cu activitatea societatii comerciale pe care o reprezentam.

 

Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. vă va prelucra datele personale în conformitate cu legislația europeana si nationala în vigoare la momentul prelucrarii datelor dumneavoastra. Prelucrarea datelor se face in raport de normele legale in vigoare la momentul prelucrarii. Rețineți că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui temei juridic diferit, cum ar fi consimțământul, contractul, obligația legală, protejarea și urmărirea intereselor legitime, etc. Interesul legitim ar putea fi în scopuri legate de activitatea specifică de comert dar si pentru activitati specifice activitatii societatii comericale și in scopuri de promovare si marketing.

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, furnizați către Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. date cu caracter personal clasificate ca date personale sensibile sau date cu caracter personal, Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. urmeaza a fi obligată să proceseze aceste date cu caracter personal sensibile, numai în conformitate cu legislația nationala si europeana aplicabilă si in vigoare la momentul prelucrarii, pentru care este necesar mai întâi acordul dumneavoastră expres.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării. De ce colectăm si procesăm datele dumneavoastră personale?

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, “WEST GAL TOUR” S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi “WEST GAL TOUR” S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă “WEST GAL TOUR” S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea “WEST GAL TOUR” S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de “WEST GAL TOUR” S.R.L, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al “WEST GAL TOUR” S.R.L de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, “WEST GAL TOUR” S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de “WEST GAL TOUR” S.R.L, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al “WEST GAL TOUR” S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate in baza raporturilor juridice dintre parti dar în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul dumneavoastra cu Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. sau cu furnizorul de prestatii specific activitatii de comert si intermediere in comert Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. sau cererea dumneavoastră, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră

(de exemplu, atunci când completați un formular de cerere/contract/accord comercial, ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj sau ca parte a unei solicitari adresata societatii pentru furnizarea de produse farmaceutice) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea Comerciala WEST GAL TOUR” S.R.L. în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Societatea Comerciala “WEST GAL TOUR” S.R.L. în contextul procesarii solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul cererilor formulate expres de catre dumneavoastra fie direct sau imputernicit legal fie prin orice alte mijloace de comunicare acceptate, prin intermediul contului dvs. sau paginii de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente comenzii dvs. pe pagina de internet a Societatii Comerciale “WEST GAL TOUR” S.R.L;
 • pentru desfășurarea raporturilor juridice dintre parti sau in baza relației contractuale dintre societatea noastra și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, pentru onorarea comezilor de vanzare, a contractului prestari servicii sau de vanzare – cumparare, facturării și distribuirii produselor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societatii noastre, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

 

 

 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele comercializate de agentul economic S.C. WEST GAL TOURR.L. sau ale partenerilor/ afiliatilor societatii comerciale (e.g. oferte de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale societatii noastre sau ale partenerilor/ afiliaților noua, inclusiv prin transmiterea de către noi a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop;
 • In scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate.
 • Prin exprimarea consimtământului dumneavoastră, la momentul bifării căsuței corespunzătoare din Termenii si conditiile site-ului,sunteți de acord ca agentul economic – operator de date S.C. WEST GAL TOURR.L. să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră conform raportului juridic existent intre parti si in baza acordurilor comerciale incheiate cu dumneavoastra, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la obiectul de activitate, produsele/serviciile care sunt oferite de S.C. WEST GAL TOURR.L.;
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile S.C. WEST GAL TOURR.L.;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina S.C. WEST GAL TOURR.L. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul paginii de internet;
 • încheierea, respectiv executarea comenzilor lansate sau pentru ducerea la indeplinire a contractului de vanzare – cumparare incheiat cu S.C. WEST GAL TOURR.L.;
 • interesul legitim al S.C. WEST GAL TOURR.L. de a-și promova produsele și/sau serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

 

 

În măsura în care ati exprimat consimtământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveti dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele. Pentru cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

 

Ca principiu, “WEST GAL TOUR” S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina “WEST GAL TOUR” S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, “WEST GAL TOUR” S.R.L va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, “WEST GAL TOUR” S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de “WEST GAL TOUR” S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate  mai sus și in conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ati emis comenzi catre S.C. WEST GAL TOUR S.R.L. sau ați încheiat un contract cu societatea comercială sau reprezentantii legalisi/sau imputernicitii societatii comerciale au primit date personale despre dumneavoastră de la clienții cu care ați / au încheiat un contract.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară si suficienta atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Trebuie avut in vedere ca o serie de date cu character personal sunt stocate in vederea respectarii normelor in vigoare referitoare la tipul de document sau din specificul activitatii din care rezulta aceste date.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal. Cu cine împărtăsim datele dumneavoastră personale?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, “WEST GAL TOUR” S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină “WEST GAL TOUR” S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către “WEST GAL TOUR” S.R.L prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Datele dumneavoastră personale (notiune asa cum este ea definita si precizata de catre normele legale in vigoare) pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii sau agenți și furnizori de servicii motivat de specificul activitatii comerciale desfasurate de persoana juridica operatoare de date.

Orice furnizor terț utilizat/contractat de Societatea Comerciala WEST GAL TOUR S.R.L. va fi obligat să vă proceseze datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu instrucțiunile emise de reprezentanții legali ai societatii comerciale și să păstreze o siguranță rezonabilă a datelor dumeavoastră personale.

De asemenea, Societatea Comerciala WEST GAL TOUR S.R.L. poate să transmită datele dumneavoastră personale către parteneri legali sau furnizori terți, cum ar fi alti prestatori cu acelasi domeniu de activitate ca si societatea comerciala operatoare, pentru a vă oferi Serviciile specifice desfasurate de catre persoana juridical S.C. WEST GAL TOUR S.R.L.

În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația in materie in vigoare, societatea comerciala ar putea fi in situatia sau obligata la comunicarea sau divulgarea datelor către autorități sau institutii ale statului, raportat la specificul activitatii acestor institutii. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

În cazul unei reorganizări sau al unei vânzări totale sau parțiale a activității S.C. WEST GAL TOUR S.R.L., divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate altor companii in grupul din care face parte Societatea Comerciala WEST GAL TOUR S.R.L., dacă este cazul. Astfel de companii din grup includ companii situate în tări din afara UE/SEE care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca și țările din UE/SEE.

Înainte de transferul datelor dumneavoastră personale către alte companii din grupul S.C. WEST GAL TOUR S.R.L. sau către terțe părți situate în afara UE/SEE, entitatea relevantă a S.C. WEST GAL TOUR S.R.L. . încheie un acord de transfer cu acest beneficiar pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în legătură cu astfel de transferuri în afara UE/SEE.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. WEST GAL TOUR S.R.L.poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi legali sau contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. WEST GAL TOUR S.R.L. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către S.C. WEST GAL TOURR.L. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către S.C. WEST GAL TOURR.L. ;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către S.C. WEST GAL TOURR.L. împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai societatii comerciale operatoare de date cu caracter personal ;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către “WEST GAL TOUR” S.R.L pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către “WEST GAL TOUR” S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea “WEST GAL TOUR” S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către “WEST GAL TOUR” S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, “WEST GAL TOUR” S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către “WEST GAL TOUR” S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al “WEST GAL TOUR” S.R.L sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care “WEST GAL TOUR” S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: pensiuneagolddurau@gmail.com. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.pensiuneagold.ro/

Cum vă protejăm drepturile?

Orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat în timpul procesului poate fi retras în orice moment printr-un mesaj (a se vedea detaliile de contact de mai jos).

De asemenea, aveți drept de acces la datele personale procesate în legătură cu dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumnavoastră personale. În plus, aveți dreptul să solicitați ca orice prelucrare să fie Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L.  face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi.

Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L. va respecta cu strictețe toate regulile si normele legale interne si europene nou introduse iar datele confidențiale comunicate catre subscrisa vor fi procesate, prelucrate sau transmise in vederea si pentru procesarea datelor cu caracter personal in concordanta cu normele legale in vigoare si poentru indeplinirea obiectivelor si obligatiilor reciproce, activitate pe care o puteți consulta oricând doriți si despre care puteti obtine informatii in conditiile legii si a prezentei informari referitoare la politica de confidentialitate.

Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare si suficiente în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Atunci când contactați Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L. are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare, date de orice tip dar cu caracter personal furnizate de dumneavoastra.

Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L. dorește să proceseze în continuare datele personale furnizate pentru a vă transmite informații legate de oferte de preț, stadiul unui transport, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre dumneavoastra si compania noastre.

Pentru aceasta avem nevoie de acordul dumneavoastră clar, în scris, pentru a putea folosi în continuare datele amintite mai sus.

Societatea Comercială WEST GAL TOUR S.R.L. garanteaza ca datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi corectate, dacă este necesar sau se solicta expres, vor fi șterse în anumite circumstanțe ci cu respectarea dispozitiilor legale in materia protective datelor cu character personal instituite de normele legale europene si nationale.

 

Pe cine trebuie să contactati?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta la:

Societatea Comerciala RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT S.R.L.

 D.P.O. pentru operatorul Societatea Comerciala WEST GAL TOUR S.R.L.

e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com

Tel: 0786 – 886.882

Reclamatii

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau scrisoare, după cum este indicat mai sus. De asemenea, puteți depune o reclamație la agenția/autoritatea de supraveghere locală pentru protecția datelor.